13-01-2015
Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. Pismo do pobrania[więcej]


...

13-01-2015
Baza konkurencyjności - informacje techniczne

Informacje techniczne dotyczące prawidłowego procesu upubliczniania zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę Konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Pismo do pobrania[więcej]


...

22-12-2014
Baza konkurencyjności – Komunikat

Informujemy, iż na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (http://www.efs.gov.pl oraz http://www.mir.gov.pl) został opublikowany Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie uruchomienia Bazy konkurencyjności. Zgodnie z Komunikatem w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której...[więcej]


...

10-12-2014
UWAGA! Udostępniono Bazę Konkurencyjności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca PO KL) informuje, że system informatyczny o nazwie Baza Konkurencyjności, służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, został uruchomiony od 1 grudnia 2014 r. a ww. baza jest dostępna na stronie internetowej: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl...[więcej]


...

04-12-2014
Rozliczenie środków dotacji celowej przez Beneficjentów na koniec roku 2014 WAŻNE!!!

Informujemy, iż środki dotacji celowej które nie zostaną wydatkowane do końca roku 2014 podlegają zwrotowi przez Beneficjenta w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek wskazany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Poniżej zamieszczono pisma dotyczące zwrotu środków niewykorzystanych w roku 2014:  1) Zwroty dotacji celowej z 2014 r. Projekty Systemowe...[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 33
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-33 Następna > Ostatnia >>
1