05-05-2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Już po raz drugi w całej Polsce, w dniach 7-10 maja, odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To świetna okazja, żeby odwiedzić miejsca popularne i te mniej znane, na co dzień niedostępne.  Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki...[więcej]


...

16-04-2015
Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności.

Poniżej pismo Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Pliki do pobrania: Pismo MIR z dnia 12 marca 2015 r. dot. dwóch kwestii związanych z udzielaniem zamówień...[więcej]


...

10-04-2015
III edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ogłasza III edycję konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła Maria Wasiak,...[więcej]


...

09-03-2015
Lista projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zamieszczamy ostatnią listę projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 [więcej]


...

13-02-2015
Lista projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zamieszczamy kolejną listę projektów na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013  Lista projektów dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013 [więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 23
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-23 Następna > Ostatnia >>
1